Integritetspolicy

Sekretesspolicy

Genom royal-office.com kan du bli ombedd att dela en del av din personliga information som är nödvändig för att vi ska kunna ge dig tjänster av högsta kvalitet. Närhelst du delar din personliga information ser vi till att den behandlas i enlighet med tillämplig lag och högsta standard för vård och säkerhet.
Du har möjlighet att besöka vår webbplats och bekanta dig med innehållsinformationen utan att tillhandahålla någon personlig information data. Observera att vi lagrar så kallade serverloggfiler, som kan innehålla namnet på den begärda filen, datum och tid för åtkomst, mängden överförd data och det begärda IP-numret. Denna data tillhandahåller ingen personlig information och används endast för att hjälpa oss att hålla webbplatsen igång smidigt och för att göra det möjligt för oss att förbättra kvaliteten på våra erbjudanden.

Grund och syfte med behandling av personuppgifter

www.royal-office.com behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i Europeiska unionens lag om skydd av personuppgifter. Du kan alltid kontakta oss angående dina personuppgifter via e-post: info@royal-office.com.
Dina personuppgifter behandlas i den utsträckning som krävs för att acceptera och fullfölja din beställning. Som ett resultat av detta kan vi behöva dela din personliga information med tredje part, såsom lagrings- eller leveransföretag, banker eller onlinebetalningsförmedlare, i den utsträckning det är nödvändigt för att leverera våra produkter eller tjänster. Vid behov kommer vi att förse dig med information om behandlingen av dina personuppgifter som erhållits från tredje part.
I vissa fall kan vi också behöva dela dina personuppgifter med offentliga myndigheter på rimlig, specifik begäran. Annars delar vi aldrig dina personuppgifter med andra tredje parter.

Skydd av personuppgifter

Vi använder tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda alla personuppgifter som behandlas av kungl. office.com från förlust, förstörelse eller obehörig åtkomst av tredje part. Vi kan dock inte hållas ansvariga för obehörig åtkomst till dina personuppgifter på grund av säkerhetsöverträdelser som kan uppstå i samband med din enhet, webbläsare eller din vårdslöshet.

Cookies

Med ditt uttryckliga samtycke kan vi använda dina personuppgifter för marknadsförings- eller reklamändamål. I synnerhet kan vi använda din e-postadress för att skicka vårt nyhetsbrev till dig.
Du kan alltid begära information om mängden personuppgifter vi behandlar. Dessutom kan du alltid uppdatera dina personuppgifter och låta oss tillfälligt blockera eller permanent radera dem när du tror att vi inte längre behöver dem.
Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter utan att ådra dig eventuella ytterligare skyldigheter eller kostnader. Skicka bara din förfrågan till oss via e-post på info@royal-office.com. Såvida inte en beställning förväntas eller lagringen av dina personuppgifter är nödvändig för andra juridiskt motiverade ändamål, kommer vi omedelbart att avstå från ytterligare behandling av dina personuppgifter. Du kan också avregistrera dig från vårt nyhetsbrev genom att helt enkelt klicka på knappen "avsluta prenumeration" i sidfoten.

Använda Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst tillhandahålls av Google Inc., som förser oss med information som genereras av en cookie som lagras på din enhet (se ovan) om din användning av vår webbplats. Detta innebär att information som överförs av en cookie som lagras på din enhet kan överföras till Google, Inc. Men på grund av IP-anonymiseringsmekanismen på denna webbplats kommer din IP-adress att förkortas i EU:s medlemsstater och din fullständiga IP adress kommer att lämnas till Google, Inc. kommer endast att tillhandahållas i nödsituationer. Google Analytics hjälper oss att utvärdera din webbplats användning, sammanställa rapporter om din webbplats prestanda och tillhandahålla en mängd andra webbplatser - och internetrelaterade tjänster.
För att undvika exponering för Google Analytics kan du varje gång du besöker den här webbplatsen ladda ner och installera webbläsarplugin som finns tillgänglig här: https://toolsgoogle.com/dlpage/gaoptout?hl=sv.

Frequently Asked Questions

All designs are produced by a close collaboration between Latvian and Lithuanian companies, which employ specialists with more than 30 years of experience in furniture production. We carefully control production and we pay close attention to all procedural activities by rising quality standards.

Our power core is the king of the wood - massive oak. In the final processing stage, the products are treated with environmentally friendly and non-toxic water-based processing agents. We use wood oils based on natural vegetable oils (sunflower, linseed, soybean, and carnauba, candelilla, etc.) and hard wax mixtures in surface treatment processes.

Oak is the king of the wood. One of the most appreciated and most durable hardwoods out there. The smooth surface and timeless design of oak furniture are a great addition to any home or office. There is an endless amount of alternative material furniture available on the market which means you have to make a wise and far-sighted decision.

Yes, we take your personal information security seriously and have implemented various measures to safeguard it.

We offer various payment options, including credit/debit cards, PayPal, and other online payment methods. You can check the available options during the checkout process.

From time to time, we run discounts and promotions. You can stay updated by subscribing to our newsletter or following us on social media.

Shipping times depend on your location and the shipping method selected. Typically, it takes 7-24 day for delivery.

Yes, we offer free international shipping to Finland, Latvia, Lithuania to all Euroupe.

You will receive a tracking number via email once your order is shipped. You can use this number to track your package's status.

In the rare event of a lost or damaged package, please contact our customer support immediately, and we will resolve the issue.

For common issues, please refer to our troubleshooting guide available in the user manual or on our website's support section.

In some cases, we offer remote assistance to help resolve technical problems.